Aksaray Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Üyeler

1

Üye

Doç. Dr. Betül KERAY DİNÇEL

Türkçe ve Sosyal Bil. Eğt./Türkçe Eğitimi

2

Üye

Doç. Dr. Funda VARNACI UZUN

Türkçe ve Sosyal Bil. Eğt./Sosyal Bilgiler Eğt.

3

Üye

Doç. Dr. Melihan ÜNLÜ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğt./Matematik Eğt.

4

Üye

Arş. Gör. Dr. Nurcan TEKİN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğt./Fen Bilgisi Eğt.

5

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇAKIROĞLU

Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi

6

Üye

Doç. Dr. Şükran KILIÇ

Temel Eğitim/Okul Öncesi

7

Üye

Doç. Dr. Güray ALYÖRÜK

Güzel Sanatlar Eğitimi/Müzik Eğitimi

8

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Semra KILIÇ KARATAY

Güzel Sanatlar Eğitimi/Resim-İş Eğitimi

9

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KIZILDAĞ

Yabancı Diller Eğt. Bölümü

10

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Kadir PALA

Bilgisayar ve Öğr. Teknolojileri Eğt. Bölümü

11

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KAMALI ARSLANTAŞ

Özel Eğitim Bölümü

12

Üye

Arş. Gör. Yaser Emir ELHATİP

Eğitim Bilimleri Bölümü