Aksaray Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Misyon & Vizyon

Fakültemizin Misyonu
Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkelere göre genel kültür, özel alan ve eğitme-öğretme bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanmış öğretmenler yetiştirmenin yanı sıra, bilimsel yaklaşımı, demokratik anlayışı, akademik üretimi, ülkemizde ve dünyada değişimlere uyum sağlamayı, ekip çalışması ve multidisipliner iletişim becerilerine sahip, eğitim teknolojilerini kullanabilen, toplumunun değerleriyle barışık, edebiyat, sanat, spor ve kültürel değerlere sahip çıkan, çeşitliliği bir zenginlik olarak gören, teori ile uygulamayı birleştiren, özgüveni ve hoşgörüsü olan, yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, eleştirel düşünebilen ve düşüncesini üslubunca ifade edebilen, Türkçenin gelişmesine, doğru ve güzel kullanılmasına özen gösteren, toplumun eğitim düzeyini nitelik ve nicelik açısından geliştirmeye katkı sağlayabilen öğretmenler yetiştirmek. 

 

Fakültemizin Vizyonu
Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için büyük bir azimle çalışan, değişen ve eğitimöğretim teknolojilerini en iyi şekilde kullanabilen; geleceğe yönelik hedefleri olan; ekip çalışmasını benimsemiş ve bilgilerini farklı alanlarda uygulayabilen; değişen bilgi çağında dünyayı bir bütün olarak anlayabilen; bilimsel anlayışlı, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup çözüm üretebilen üstün nitelikli öğretmenler yetiştirecek; genel eğitim ve özel öğretim alanlarında ulusal ve uluslar arası alanda lisans ve lisansüstü düzeyde bilimsel araştırmalar yapacak; ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim sorunlarının çözümüne katkıda bulunabilecek bir fakülte olmak.