Aksaray Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Tarihçe

Tarihçe

Eğitim Fakültesi; Milli Eğitim Bakanlığının 06.08.1998 tarih ve 21175 sayılı kanunu üzerine, 2809 sayılı kanunun EK 30. maddesine göre 10.08.1998 tarihinde 98/11908 kararla Niğde Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş olup 17 Mart 2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5467 sayılı kanun ile Aksaray Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Fakültemizde; Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Özel Eğitim Bölümü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Temel Eğitim Bölümü olmak üzere 8 bölüm ve 17 Anabilim Dalı bulunmaktadır. 8 bölümde eğitim öğretim faaliyetleri aktif olarak devam etmektedir. 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı itibariyle 2336 kayıtlı öğrencimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimize 112 akademik personel ve 13 idari personel ile hizmet verilmektedir.

Temel Değerlerimiz

- Bilimsellik,
- Toplumsal ve insani değerlere saygı,
- Hoşgörü,
- Alçak gönüllülük,
- Emeğe saygı ve başarıyı takdir,
- Açıklık ve doğruluk,
- Güven duygusu geliştirme,
- Çözümden yana katkı,
- Kültür ve sanata duyarlılık,
- Adalet ve özgürlükten yana olma,
- Ahlâkî değerlere bağlılık,
- Yasa, yönetmelik ve  kurumsal  düzenlemelere uyma,
- Görev bilinci ve sorumluluğu,
- Çevreye ve orijinalliğe saygı,
- Niteliğin nicelikten üstün olduğunu benimseme,
- Kalite anlayışını yükseltme,
- Değişime açık ve sürekli gelişmeden yana olma,
- Katılımcı ve paylaşımcı olma,
- Kurumsal aidiyet duygusunu geliştirme,
- Hizmet sunduğumuz kişi ve kurumların memnuniyeti,
- Demokratik tutum ve davranışları özümseyen öğrenci merkezli eğitim anlayışı,
- Organize olmayı bilme ve bilgiyi paylaşmayı ilke edinme.

 

ÖNCEKİ DEKANLARIMIZ


Prof Dr. Ahmet Necmi YAŞAR
1999-2001 
 
Prof Dr. Ayvaz BABAŞOĞLU
2001-2006  
 
Prof. Dr. Ayşegül YILDIZ
Eylül 2007-Mart 2009  

Prof. Dr. Hamza KELEŞ 
Mart 2009-Haziran 2011
 
Prof. Dr. Mustafa ACAR
Haziran 2011-Eylül 2011

Prof. Dr. Ömer VAROL
Eylül 2011-Şubat 2012
 
Prof. Dr. Kadir YILDIZ 
Şubat 2012-Nisan 2012
 
Prof. Dr. Süleyman Yılmaz
Nisan 2012 - Mayıs 2015

Prof. Dr. Yusuf Şahin
Mayıs 2015 - Kasım 2015

Prof. Dr. Süleyman Tarman
Kasım 2015 - Kasım 2015

Prof. Dr. İsmet Emre
Kasım 2015 - Ağustos 2017

Prof. Dr. Ayhan Özçifçi
Ağustos 2017 - Kasım 2018

Prof. Dr. Özgül KELEŞ
Kasım 2018 - Ekim 2021