Aksaray Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilgiler Gözüyle Seyr-İ Aksaray, Farket, Keşfet, Lûtfet

SOSYAL BİLGİLER GÖZÜYLE SEYR-İ AKSARAY

FARKET, KEŞFET, LÛTFET

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencileri tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında “Sosyal Bilgiler Gözüyle Seyr-i Aksaray: Farket, Keşfet, Lûtfet” isimli proje meydana getirilmiştir. Proje, Aksaray ve Sosyal Bilgiler konuları ile ilgili kültürel farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Aksaray ve Sosyal Bilgiler ile ilgili tasarımlar hazırlanmış ve yaygınlaştırılması için gündelik yaşamda kullanılan eşyalar olarak t-shirt, kupa ve çanta üzerine basılmıştır. Tasarımların daha çok insan tarafından görülüp anlaşılabilmesi için bu ürünlerin farklı yerlerde oluşturulan stantlarda görülmesi; sonrasında satılması yoluna gidilmiş ve böylece insanların tasarımları taşıyan eşyaların uzun süreli kullanımları ile proje sürdürülebilir hale getirilmeye çalışılmıştır. Tüm bu uygulamalar kültürel ve insani değerlere duyarlılık doğrultusunda şekillendirilmiştir.

Proje kapsamında Aksaray 68, Aksaray’da Seyahat, Kapadokya, O Dağ Burada, Somuncu Baba’dan Bir Söz, Somuncu Baba’dan Bir Dörtlük, Atatürk, Bulmaca Minyatür, Göç Destanı, İpek Yolu’nda Bir Deve isimli tasarımlar hazırlanmıştır. Tasarımların önemli bir kısmı Web 2.0 araçları ile oluşturulmuştur. Bu tasarımlardan Aksaray 68 ve Aksaray’da Seyahat Aksaray’da bulunan doğal ve kültürel değerlerin isimlerinin farklı şekillerde düzenlenerek sunumudur. Kapadokya isimli tasarım Aksaray’ın Kapadokya bölgesindeki önemli yerleşimlerden biri olduğunun benimsetilmesi gerektiği anlayışı ile oluşturulmuştur. O Dağ Burada tasarımı Çatalhöyük’ten çıkarılmış olan dünyada bilinen en eski doğa resmi olma özelliği gösteren duvar resmindeki dağın Hasandağ olarak ifade edildiğinin vurgusunu amaçlamıştır. Bu anlamda Çatalhöyük’teki dağın bakış açısına benzer şekilde Nora Antik Kenti’nden Hasandağ’ın görüntülendiği bir fotoğraf  (Fotoğraf Hakan Öztürk)  kullanılmıştır. Yine tasarımlarda Aksaray’ın önemli değerlerinden biri olarak Somuncu Baba olarak tanınmış Şeyh Hamid-i Velî’nin dörtlüklerinden ve de öğütlerinden birine yer verilmiştir.  Sosyal Bilgiler olarak gerek Milli Eğitimin amaçları gerekse alanımızın amaçları arasında yer alan Atatürk odaklı bir tasarım yapılması düşünülmüş ve bunun için de Öğrenci Andı kullanılmıştır. Bulmaca Minyatür ile tarihe yönelik bulmaca içeren bir tasarımın t-shirt, kupa, çanta gibi eşyalar üzerinde kullanılması, öncülüğünü yaptığımız bir uygulama olmuştur. Tasarımda minyatür, minyatürle ilgili ipucu niteliğinde bir dörtlük ve cevabı için de karekod uygulaması kullanılmıştır. Karekod ile  İSAM tarafından yayınlanmış olan İslam Ansiklopedisi’nde minyatürün olduğu sayfaya bağlantı yapılmıştır. Bu şekilde minyatürdeki şehzadenin kimliği, iskelenin neresi olduğu ve minyatürün ne anlattığı bir tasarıma dönüştürülmüştür. Göç Destanı tasarımı ile adı bilinse de hangi Türk devletine ait olduğu ve içeriği çok bilinmeyen destana dikkat çekilmek istenmiştir. İpek Yolu’nda Bir Deve tasarımı ile de geçmişteki İpek Yolu’nun bugünün Türkiye’sinde hangi kentler üzerinden geçtiği gösterilmiş ve bu şekilde İpek Yolu’nun Anadolu coğrafyasında ne kadar geniş bir ağ olduğuna dikkat çekilmek istenmiştir. Bu tasarım aynı zamanda Aksaray’ın da bir İpek Yolu kenti olması sebebiyle de önemlidir.

Proje Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gültekin danışmanlığında Sosyal Bilgiler üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinden  Davut Emre Temiz, Hacı Emre Özpolat, Nurcan Korkmaz, Şeyma Nur Çaymaz, Deniz Öztürk, Nuray Karaoğlu, Ferit Solcan, Ahmet Mıhçı, Kader Erdem, Keziban Bozgöz, Kader Akdağ, Akcemal Sahatova, İsmail Altan, Ahmet Genç, Muzaffer Yıldız, Halil Altaş, Kübra Arık, Yağmur Elçi, Kahraman Ağıl, Selman Canbulut ile gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Aksaray Üniversitesi’nde yemekhane, ASÜ Çarşı, Eğitim Fakültesi A ve B Blokları ile kantininde; NORA Alişveriş Merkezi’nde stantlar oluşturulmuştur.

Tasarımlı ürünlerin satışından elde edilen 3.240 liralık gelir LÖSEV’e bağışlanmıştır. Bunun yanı sıra Aksaray Şehit Ali Er Lisesi’nin okul takımlarının kullanımı için ilgili liseye 51 adet t-shirt hediye edilmiştir. Projemize ilgi gösteren ve destek veren Aksaray Üniversitesi öğretim elemanları, öğrencileri, çalışanları ve Aksaray halkına TEŞEKKÜR EDERİZ.


                                                                                    ASÜ SBÖ Topluma Hizmet Uygulaması Grubu adına

      Dr. Öğr. Üyesi Fatma GÜLTEKİN