Aksaray Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Görme Engelli Öğrencilerin Gelişim Özellikleri ve Eğitimleri Konferansı

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Görme Engelli Öğrenciler İçin Engelsiz Fen Öğretimi projesi kapsamında 7 Kasım 2019 tarihinde Görme Engelli Öğrencilerin Gelişim Özellikleri ve Eğitimleri konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Banu ALTUNAY ARSLANTEKİN, Dr. Öğrt. Üyesi Önder İŞLEK ve Arş. Gör. Gülistan YALÇIN katıldı. Öğretmenlerin, öğrencilerin ve akademisyenlerin yoğun katalım sağladığı konferansta, görme engelli öğrencilerin sosyal, bilişsel, motor ve dil gelişim özellikleri ile eğitim ortamının nasıl düzenlenmesi gerektiği, ne tür öğretim materyalleri ile öğrenmelerinin kolaylaştırılmasının sağlanabileceği konularının altı çizildi. Doç.Dr. Banu ALTUNAY ARSLANTEKİN konferansta görme engelli öğrencilerin eğitimleri konusunda neler yapılabileceğini konusunda uygulamalı örnekler sundu. Konferans, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül KELEŞ'in konuklara teşekkür beratlarını ve hediyelerini takdim etti.