Aksaray Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Engelsiz Fen Öğretimi Projesi 3-4. Çalıştaylar

“Görme Engelli Öğrenciler İiçin Engelsiz Fen Öğretimi Projesi’’

Sabancı Vakfı tarafından verilen Açık Hibe Programı kapsamında 256 proje içerisinden seçilen, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından hayata geçirilen ‘Görme Engelli Öğrenciler İçin Engelsiz Fen Öğretimi Projesi’nin 3. ve 4. Çalıştayları gerçekleştirilmiştir.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesine benimseyerek hazırlanan projenin çalıştaylarında, fen bilimleri ve sınıf öğretmenlerinin, 3. ve 4. Sınıf fen bilimleri derslerinde görme engelli öğrencilerin yer aldığı kaynaştırma ortamlarında öğretim yaparken karşılaştıkları güçlükler üzerine tartışılmıştır. Sonraki oturumlarda ise 3. ve 4. Sınıf fen bilimleri derslerinde yer alan kazanımlar incelenmiş ve ilgili kazanımların ediniminde kullanılmak üzere görme engelli öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak çeşitli materyal önerilerinde bulunulmuştur.

Materyal önerileri üzerinde çalışırken küçük gruplar oluşturulmuş, her grup 3. ve 4. Sınıf kazanımlarından seçerek seçtikleri kazanımlara ilişkin kağıt üzerinde taslaklar hazırlamışlardır. Her grupta özel eğitim öğretmeni, fen bilimleri öğretmeni ve sınıf öğretmenleri yer almıştır. Özel eğitim öğretmenleri materyallerin görme engelli öğrenci ihtiyaçlarına uygunluğunu, sınıf öğretmenleri kaynaştırma ortamlarında uygulanabilirliğini, fen bilimleri öğretmenleri ise önerilen materyallerin kazanımlara uygun olup olmadığını değerlendirmişlerdir. Öğretmenlerin kağıt üzerinde yaptıkları tasarımları diğer grup üyeleri ile paylaşımlarının ardından çalıştaylar sonlandırılmıştır.