Aksaray Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
1.Engelsiz Fen Öğretimi Çalıştayı Düzenlendi

Sabancı Vakfı Hibe Programı ile desteklenen ve Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen “Görme Engelli Öğrenciler İçin Engelsiz Fen Öğretimi Projesi”nin açılış toplantısı 20 Eylül 2019 tarihinde Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı.

Projeye Eğitim Fakültesi Dekanı ve Proje Genel Koordinatörü Sayın Prof. Dr. Özgül KELEŞ, proje personeli, 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı, akademisyenler, görme engelli öğrenciler ve aileleri, projenin hedef kitlesini oluşturan Aksaray İlinde görev yapan sınıf, fen bilimleri ve özel eğitim öğretmenleri katıldı. 

Açılış konuşmalarında Prof. Dr. Özgül KELEŞ projenin amacından, sürecinden ve çıktılarından bahsetti. Bu kapsamda, eğitimde fırsat eşitliğinin önemine değinerek bilgiye erişim ve kullanım konusunda görme engelli öğrencilerin olağan gelişim gösteren akranlarıyla eşit haklara sahip olduğunu vurguladı. Fen bilimleri dersi gibi soyut kavramların ve görsel öğelerin çok fazla olduğu derslerde görme engelli öğrencilerin dezavantajlı konumda olduğunu belirtti. Bu nedenle, bu projede ilkokul 3-4. sınıfa devam eden görme engelli öğrencilere fen derslerindeki kazanımları etkili bir biçimde öğretebilmek amacıyla sınıf öğretmenlerinin derslerde kullanabilecekleri öğretim materyallerinin geliştirileceği yönünde çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Açılış Toplantısının ardından proje, son derece verimli geçen ilk çalıştay programıyla başladı. Proje ekibini oluşturan özel eğitim bölümünde görev yapan öğretim üyelerinin moderatörlüğünde üç paralel oturum şeklinde yapılan I. Çalıştayda, görme engelli öğrencilerin eğitimde karşılaştıkları güçlükler, sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencilerine ders sunumu yaparken karşılaştıkları güçlükler ve fen bilimleri derslerinde öğretmenlerin görme engelli öğrenciler ile çalışırken yaşadıkları sorunlar tartışılarak eğitimde karşılaşılan güçlükler belirlenmeye çalışıldı. 

Proje, çalıştay, konferans, atölye çalışmaları, görme engelli bireyler için fen materyali geliştirme, mentorluk çalışmaları, Braille alfabesi ile kitap yazımı vb. çalışmalarla bir yıl süreyle devam edecektir. Projeyi yakından takip etmek ve katılmak için aşağıdaki adresleri takip edebilirsiniz. 

Web: http://engelsizfenogretimi.com 

Instagram: engelsiz.fen.ogretimi