Aksaray Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
"Görme Engelli Öğrenciler için Engelsiz Fen Öğretimi" Projesi

Sabancı Vakfı tarafından verilen Açık Çağrılı Hibe Programı kapsamında, kadın, genç ve engelli hedef kitlelerine yönelik eğitim alanında 8 projenin desteklenmesine karar verilmiştir. Türkiye’nin 59 farklı ilinden alınan toplam 256 başvuru öncelikle Sabancı Vakfı ekibi, daha sonra bağımsız bir Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilmiş, son olarak, Mütevelli Heyeti’nin onayından sonra 8 proje hibe almaya hak kazanmıştır.

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından verilen “Görme Engelli Öğrenciler İçin Engelsiz Fen Öğretimi” projesi 256 proje arasından seçilen 8 proje arasına girmeye hak kazanmıştır. Proje “8 Temmuz 2019-7 Temmuz 2020” tarihleri arasında Aksaray ilinde gerçekleştirilecektir. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesine göre bilginin erişimi ve kullanımı konusunda görme engelli öğrencilerin akranlarıyla aynı haklara sahip olması gerekmektedir. Fakat görme engelli öğrenciler, soyut kavramların yoğun olduğu ve görsel öğelerin ön plana çıktığı fen derslerinde dezavantajlı konumdadır. Bu proje ile görme engelli öğrencilerin fen derslerinde yer alan kazanımları akranları ile eşit şartlarda öğrenmelerini sağlamak amacıyla, yenilikçi öğretim metotlarının ve materyallerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Projenin genel hedeflerinde eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla engellerin ortadan kaldırılması ve farklılıklara eğitim-öğretim ortamında da saygılı bir toplumun yaratılması yer almaktadır.

Projenin yürütücülüğünü Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül KELEŞ, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naim UZUN, Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğrt. Üyesi Önder İŞLEK ve Arş. Gör. Gülistan YALÇIN yapmaktadır. Proje ekibinde Dr. Öğr. Üyesi Onur Emre Kocaöz, Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kamalı ARSLANTAŞ, Dr. Öğrt. Üyesi Funda Varnacı UZUN, Arş. Gör. Cahit ŞAHİN, Arş. Gör. Yasin GÜNLÜ, Arş. Gör. Uğur ÜLGEN ve Arş. Gör. Çağla Özgür YILMAZ görev almaktadır.

Bu projeye “Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ve Aksaray Somuncu Baba Engelsiz Spor Kulübü Derneği” proje ortakları olarak destek vermektedir.