Tarihçe, Misyon, Vizyon, Değerler, Önceki Dekanlarımız

Tarihçe

Eğitim Fakültesi; Milli Eğitim Bakanlığının 06.08.1998 tarih ve 21175 sayılı kanunu üzerine, 2809 sayılı kanunun EK 30. maddesine göre 10.08.1998 tarihinde 98/11908 kararla Niğde Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş olup 17 Mart 2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5467 sayılı kanun ile Aksaray Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Fakültemizde; İlköğretim Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkçe Eğitimi Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Özel Eğitim Bölümü ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü olmak üzere 7 bölüm bulunmaktadır. Fakültemize 2008–2009 Eğitim öğretim yılında İlköğretim Bölümü bünyesinde yer alan Fen Bilgisi Öğretmenliği (29 kişi), Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (31 kişi) ve Sınıf Öğretmenliği (30 kişi) olmak üzere toplam 90 öğrenci alınarak eğitim ve öğretime başlanmıştır.
 

2009-2010 Akademik Yılı'nda ise İlköğretim Matematik Öğretmenliği ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik programları açılmış ve bu programlara 40'ar öğrenci alınmıştır. Yine daha önce açık bulunan programların kontenjanları ise 30'dan 40'a yükseltilmiştir. 2010-2011 akademik yılında ise var olan programların ikinci öğretim programlarının açılması planlanmaktadır.

Misyonumuz, Vizyonumuz ve Temel Değerlerimiz

Fakültemizin Misyonu; Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkelere göre genel kültür, özel alan ve eğitme-öğretme bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanmış öğretmenler yetiştirmenin yanı sıra, bilimsel yaklaşımı, demokratik anlayışı, akademik üretimi, ülkemizde ve dünyada değişimlere uyum sağlamayı, ekip çalışması ve multidisipliner iletişim becerilerine sahip, eğitim teknolojilerini kullanabilen, toplumunun değerleriyle barışık, edebiyat, sanat, spor ve kültürel değerlere sahip çıkan, çeşitliliği bir zenginlik olarak gören, teori ile uygulamayı birleştiren, özgüveni ve hoşgörüsü olan,  yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, eleştirel düşünebilen ve düşüncesini üslubunca ifade edebilen, Türkçenin gelişmesine, doğru ve güzel kullanılmasına özen gösteren, toplumun eğitim düzeyini nitelik ve nicelik açısından geliştirmeye katkı sağlayabilen öğretmenler yetiştirmek.


Fakültemizin Vizyonu; Üstün nitelikli öğretmenler yetiştirerek,  genel eğitim ve özel öğretim alanlarında bilimsel araştırmalar yaparak, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kademlerde eğitim sorunlarının çözümüne akademik katkıda bulunarak, ulusal ve uluslararası düzeyde bir fakülte olmak.


Temel değerlerimiz;

- Bilimsellik,
- Toplumsal ve insani değerlere saygı,
- Hoşgörü,
- Alçak gönüllülük,
- Emeğe saygı ve başarıyı takdir,
- Açıklık ve doğruluk,
- Güven duygusu geliştirme,
- Çözümden yana katkı,
- Kültür ve sanata duyarlılık,
- Adalet ve özgürlükten yana olma,
- Ahlâkî değerlere bağlılık,
- Yasa, yönetmelik ve  kurumsal  düzenlemelere uyma,
- Görev bilinci ve sorumluluğu,
- Çevreye ve orijinalliğe saygı,
- Niteliğin nicelikten üstün olduğunu benimseme,
- Kalite anlayışını yükseltme,
- Değişime açık ve sürekli gelişmeden yana olma,
- Katılımcı ve paylaşımcı olma,
- Kurumsal aidiyet duygusunu geliştirme,
- Hizmet sunduğumuz kişi ve kurumların memnuniyeti,
- Demokratik tutum ve davranışları özümseyen öğrenci merkezli eğitim anlayışı,
- Organize olmayı bilme ve bilgiyi paylaşmayı ilke edinme.

 

ÖNCEKİ DEKANLARIMIZ


Prof Dr. Ahmet Necmi YAŞAR
1999-2001 
 
Prof Dr. Ayvaz BABAŞOĞLU
2001-2006  
 
Prof. Dr. Ayşegül YILDIZ
Eylül 2007-Mart 2009  

Prof. Dr. Hamza KELEŞ 
Mart 2009-Haziran 2011
 
Prof. Dr. Mustafa ACAR
Haziran 2011-Eylül 2011

Prof. Dr. Ömer VAROL
Eylül 2011-Şubat 2012
 
Prof. Dr. Kadir YILDIZ 
Şubat 2012-Nisan 2012
 
Prof. Dr.Süleyman Yılmaz
Nisan 2012 - Mayıs 2015