Pedagojik Formasyon Sertifika

Öğrencilerimizin pedagojik formasyon eğitimi sertifikaları hazırdır. Öğrencilerimiz sertifikalarını kimliklerini ibraz ederek, veya yerlerine gelen vekilleri noter onaylı vekaletnamelerini göstererek mesai saatleri dahilinde dekanlığımızdan teslim alabilir.

Öğrencilerimize hayat boyu başarılar dileriz.