Güncellendi! 2016-2017 Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ön Kayıt Başvuruları

*Not1: Öğrenimine devam eden öğrenciler kendi üniversitelerinde formasyon eğitimi programının açılmadığını beyan etmek zorundadır.

*Not2: Başvuru dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz

iletişim numarası: 0382 288 3300

2016-2017 BAHAR DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI


ÖNKAYIT BAŞVURULARI

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi için Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ön kayıt başvuruları  02-12 Ocak 2017 tarihleri arasında Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.

Kontenjanlara 3. 4’üncü sınıf ve mezun durumunda olan öğrenciler başvurabilecek olup, yeterli başvuru (20 kişi) yapılmayan bölümler açılmayacaktır. Not: Aksaray Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi’nin 5 maddesinin 2’inci bendine göre belirlenen kontenjanların herhangi bir alanda dolmaması durumunda, boş kalan kontenjanlar Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile açılan diğer alanlara aktarılacaktır.


• Aşağıdaki alanlar dışında başvuru alınmayacaktır.
• 12 Ocak 2017 tarihine kadar Ön Kayıt başvurusunda bulunanların başvuruları geçerli olup yeniden ön kayıt işlemi yaptırmayacaklardır.

Başvuran adayların sıralamaları Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına göre yapılacaktır. Adayların sıralanmasında akademik genel not ortalamasının eşitliği durumunda ÖSYS yerleştirme puanı daha yüksek olana, eşitlik yine bozulmaz ise doğum tarihi, günümüze daha yakın olana öncelik verilecektir. Programa kabul edilen ve kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi ile yedek listeler Fakültemiz internet sitesinden (http://egitim.aksaray.edu.tr) yayımlanacaktır.

Sıralama öncelikle Not Durum Belgesinde (transkript) belirtilen Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına göre (notların çevrilmesinde YÖK Not Dönüşüm Tablosu kullanılacaktır) en yüksek adaydan başlanarak yapılacaktır. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenerek ilan edilecektir.

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Ücreti 2.054 TL olup iki eşit taksit halinde (1.027 TL) güz ve bahar dönemi başında tahsil edilecektir. İlk taksit, kesin kayıt sırasında alınacaktır. Öğrenim ücretleri, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılına ait miktarlardır.

Kesin kayıt yaptırdıktan sonra, herhangi bir nedenle devam etmeyen veya kayıt sildirenlere ilgili mevzuat gereği kesinlikle ücret iadesi yapılmayacaktır.

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1) Dilekçe (başvuru esnasında Öğrenci İşleri Bürosundan temin edilebilir )

2) Öğrenci olanlar için Öğrenci belgesi, mezunlar için Onaylı Mezuniyet Belgesi, (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).

3) Onaylı Transkript (Not Durum Belgesi)

4) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5) Üniversiteye yerleştiği yıla ait ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (Yerleşilen Yüksek Öğretim Programının adının yazdığı yerleştirme sonuç belgesi-ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi getirmeyen adayların ÖSYM puanları 0 (sıfır) olarak kabul edilecektir.)

6) Fotoğraf (1 adet)

Ön Kayıt Başvuruları: 02-12 Ocak 2017

Kesin Kayıtlar: 16-20 Ocak 2017

Yedek kayıtlar: 23-25 Ocak 2017

1.dönem dersler: 13 Şubat 2017-28 Mayıs 2017

2. dönem dersler: 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi

NOT: Öğretmenlik Uygulaması dışındaki dersler hafta sonu yapılacaktır. Derslere devam zorunluluğu %70’tir.

 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Başvurulacak Alanlar

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA BAŞVURABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

Adalet

1.Hukuk Fakültesi

2.Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

3.Kamu Yönetimi

Beden Eğitimi

1.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

2.Spor Bilimleri Fakültesi

3.Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1.İlahiyat Fakültesi

2.İlahiyat Bilimleri Fakültesi

3.Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

4.Dini Bilimler Fakültesi

5.İslami İlimler Fakültesi

Felsefe

1.Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)

2.Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi mantık aldığını belgelendirenler)

İngilizce

1.İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

2.Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

3.Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

4.İngiliz Dil Bilimi Bölümü

5.Çeviri Bilim Bölümü ( İngilizce)

6.İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

Matematik

1.Matematik Bölümü

2.Matematik -Bilgisayar Bölümü

Muhasebe ve Finansman-Pazarlama Parekende

1.İktisat

2.İşletme

3.Maliye

4.Pazarlama

Sağlık

1.Hemşirelik Yüksekokulu

2.Hemşirelik/Bölümü

3.Ebelik/Bölümü

4.Sağlık Memurluğu/Bölümü

5.Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

6.Sağlık Eğitimi Bölümü

Tarih

1.Tarih Bölümü

Türk Dili Edebiyatı

1.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2.Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

3.Türk Halkbilimi Bölümü

İnşaat Teknolojisi-Yapı Tasarım

1.Yapı Öğretmenliği/Eğitimi

2.Yapı Ressamlığı Öğretmenliği

3.Yapı Tasarım Öğretmenliği

4.İnşaat Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

1.Besin Teknolojisi Öğretmenliği

2.Gıda Mühendisliği

3.Gıda Teknolojisi (Lisans)

4.Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Sanat Tarihi

1.Sanat Tarihi Bölümü

2.Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Makine Teknolojisi-Makine ve Kalıp

1.Talaşlı Üretim (Tesviye) Öğretmenliği/Eğitimi

2.Makine Öğretmenliği/Eğitimi

3.Kalıpçılık Öğretmenliği

4.İmalat Mühendisliği

5.Makine Mühendisliği

6.Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

1.Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği

2.Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği

3.Turizm Öğretmenliği

4.Turizm ve Otelcilik Grubu Öğretmenliği

5.Turizm İşletmenliği Öğretmenliği/Eğitim

6. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğretmenliği/Eğitim

7.Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

8.Turizm İşletmeciliği

9.Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

10.Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

11.Turizm ve Otel İşletmeciliği

12.Konaklama İşletmeciliği

13.Seyahat İşletmeciliği

14.Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

15. Turizm ve Büro Yönetimi

16.Turizm ve Rehberlik

17.Turizm ve Otelcilik

Elektrik-Elektronik Teknolojisi

1.Elektrik Öğretmenliği/Eğitimi

2.Elektrik Mühendisliği

3.Elektrik-Elektronik Mühendisliği

4.Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

5.Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği

6.Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği/Eğitimi

7.Telekominikasyon Öğretmenliği

8.Elektronik Mühendisliği

9.Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

10. Telekomünikasyon Mühendisliği

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

1.Sağlık Eğitimi Bölümü

2.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

3.Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

4.Ergoterapi Bölümü

5.Hemşirelik Yüksekokulu

6.Sağlık Memurluğu / Bölümü

7.Hemşirelik / Bölümü

8.Ebelik/Bölümü

9.Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Coğrafya

1.Coğrafya 

2.Coğrafya Bölümü

NOT: Yukarıda belirtilen her bir alanda başvuru sayısının 20 kişinin altında kalması durumunda kesin kayıt sırasında bu alana başvuru yapanların kayıtları alınmayacaktır. Ancak; Yeterli kontenjanın dolmaması durumunda birbirlerine yakın alanlar arasında Formasyon Biriminin gerekli bulduğu şekilde sınıf oluşturularak Pedagojik Formasyon Eğitimi verilebilecektir.