Uzak Eğitim Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Dersi

Uzaktan Eğitim Sistemi Üzerinden Ders veren Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed SARI Tarafından Pazartesi Günleri Saat 09:00-11:00 Arası Yüzyüze Görüşmeler Dekanlık Toplantı Salonunda  Yapılacaktır.