Pedagojik Formasyon akademik takvimi yayınlanmıştır.