Music Education Department 2017-2018 Instruction Year Special Ability Examination Announcement

T.C

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

2017–2018 ÖĞRETİM YILI

ÖZEL YETENEK SINAVI DUYURUSU

2017 – 2018 Öğretim yılı için Özel Yetenek Giriş Sınav Takvimi aşağıdadır. Başvurular Ön Kayıt tarihleri arasında istenilen evraklarla birlikte Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Binasında yapılacaktır. Ön Kayıt yaptırmayan adayların yetenek sınavına girmesi mümkün değildir.

6.3. Başvuru Şekli

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı için başvurular 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında şahsen veya internet üzerinden yapılabilir. Adayın sınava girebilmesi için Sınav Giriş Belgesini mutlaka yanında bulundurması gereklidir. Şahsen başvuru yapanlar bunu hemen başvuru sonrasında; internet üzerinden başvuru yapanlar ise en geç 22 Ağustos 2017 mesai bitimine kadar Sınav Giriş Belgesini Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri ( Dekanlık Binası) Ön Kayıt Bürosu’ndan almalıdırlar. 

 ÖN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER:

1) Başvuru formu (Kayıt sırasında doldurulacaktır.)

2) 2017 Yılı YGS Sonuç Belgesi - İnternet Çıktısı

3) 4 adet 6 x 4,5 cm. ebadında, son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

4) Fotoğraflı, T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı

5) Resmi onaylı lise diploması fotokopisi.

 

SINAV TAKVİMİ

Ön Kayıt

14-18 Ağustos 2017

Özel Yetenek Sınavı

23-24-25 Ağustos 2017 saat: 09:30

Başvuru Yeri

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu (Dekanlık Binası)

Sınav Yeri

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi C-BLOK Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü AKSARAY

Sınav Sonucunun İlanı

25 Ağustos 2017

Asil Liste Kesin Kayıt

07-08 Eylül 2017 Aksaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yedek Liste Kesin Kayıt

13 Eylül 2017 Aksaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

                       

Başvuru Koşulları:

1.2017 YGS sonucunda en az 180 puan almış olmak,

a) Liseler; meslek liseleri, öğretmen liseleri ve güzel sanatlar liselerinin, Müzik, Sanat (Müzik), Resim, Sanat (Resim) alan/ kol/ bölümlerinden mezun olan adaylardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına başvuracakların 2017 – YGS puan türlerinin birinden en az 180 YGS puan almaları,

b) Yukarıda sözü edilen alan / kol/ bölümler dışındaki bir alan/ kol/ bölümden başvuracak adayların da 2017 - YGS puan türlerinin birinden en az 180 YGS puanı almaları gerekir.

2.Mektup/Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER:

1. Lise diploması veya mezuniyet belgesi aslı ve bir adet fotokopisi,

2. 1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi bulunmadığına dair belge,

3. 2017 YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) sonuç belgesi.

 

ÖNEMLE DUYURULUR.