Fine Arts Music Education Special Skills Exam

T.C
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
2016–2017 ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAVI DUYURUSU 

2016 – 2017 Öğretim yılı için Özel Yetenek Giriş Sınav Takvimi aşağıdadır. Başvurular Ön Kayıt tarihleri arasında istenilen evraklarla birlikte Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Binasında yapılacaktır. Ön Kayıt yaptırmayan adayların yetenek sınavına girmesi mümkün değildir.


6.3. Başvuru Şekli
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı için başvurular 15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında şahsen veya internet üzerinden yapılabilir. Adayın sınava girebilmesi için Sınav Giriş Belgesini mutlaka yanında bulundurması gereklidir. Şahsen başvuru yapanlar bunu hemen başvuru sonrasında; internet üzerinden başvuru yapanlar ise en geç 22 Ağustos 2016 mesai bitimine kadar Sınav Giriş Belgesini Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri ( Dekanlık Binası) Ön Kayıt Bürosu’ndan almalıdırlar. 


 ÖN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER:
1) Başvuru formu (Kayıt sırasında doldurulacaktır.)
2) 2016 Yılı YGS Sonuç Belgesi - İnternet Çıktısı
3) 4. adet 6 x 4,5 cm. ebadında, son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
4) Fotoğraflı, T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı
5) Resmi onaylı lise diploması fotokopisi.
6 ) 1994 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi bulunmadığına dair belge,
 

SINAV TAKVİMİ

Ön Kayıt

15-19 Ağustos 2016

Özel Yetenek Sınavı

23-24-25 Ağustos 2016 saat: 09:30

Başvuru Yeri

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu (Dekanlık Binası)

Sınav Yeri

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi C-BLOK Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü AKSARAY

Sınav Sonucunun İlanı

25 Ağustos 2016

Asil Liste Kesin Kayıt

31 Ağustos -01 Eylül 2016 ( ASÜ. Öğrenci İşleri)

Yedek Liste Kesin Kayıt

2 Eylül 2016

 

 Başvuru Koşulları:
1. 2016 YGS sonucunda en az 200 puan almış olmak,
a) Liseler; meslek liseleri, öğretmen liseleri ve güzel sanatlar liselerinin, Müzik, Sanat (Müzik), Resim, Sanat (Resim) alan/ kol/ bölümlerinden mezun olan adaylardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına başvuracakların 2016 – YGS puan türlerinin birinden en az 200 YGS puan almaları,
b) Yukarıda sözü edilen alan / kol/ bölümler dışındaki bir alan/ kol/ bölümden başvuracak adayların da 2016 - YGS puan türlerinin birinden en az 200 YGS puanı almaları gerekir.
2. Mektup/Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
ÖNEMLE DUYURULUR. (Kılavuz ve yönergeye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz)

- Kılavuz

- Yönerge